ใบมะกรูด

ใบมะกรูด

ใบมะกรูด เป็นใบประกอบ ออกเป็นใบเดี่ยว มีก้านใบแผ่ออกเป็นครีบคล้ายแผ่นใบ ใบมีลักษณะหนา เรียบ มีผิวมัน สีเขียว และเขียวเข้มตามอายุของใบ ใบมีคอดกิ่วที่กลางใบทำให้ใบแบ่งออกเป็น 2 ตอน หรือ คล้ายใบไม้ 2 ใบ ต่อกัน ขนาดใบกว้างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่

สรรพคุณใบมะกรูด

  • ช่วยขับลม
  • แก้หน้ามืด ตาลาย และคลื่นเหียน อาเจียน

ฤทธิ์การต้านเชื้อจุลินทรีย์

  • เชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ อี.โคไล, บาซิลลัส เมกะทีเรียม เป็นต้น
  • เชื้อรา ได้แก่ อัลเทอร์นาเรีย, ฟิวซาเรียม และไรโซปัส เป็นต้น

ใบมะกรูดยังเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำยาสูตรสมุนไพรขับพิษสำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน บ้านหมอละออง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
• การใช้สารสกัดหยาบของใบมะกรูดด้วย hexane, ethyl acetate, methanol ซึ่งได้ชั้นสารสกัดในแต่ชนิด เมื่อนำชั้นสารสกัดหยาบของแต่ละสารมาทดสอบต้านเชื้อวัณโรค M. tuberculosis พบว่า สารสกัดหยาบในชั้น ethyl acetate สา่มารถต้านเชื้อวัณโรคได้ ส่วนสารสกัดหยาบในชั้น hexane และmethanol ไม่มีผลต่อการต้านเชื้อวัณโรค (อมรรัตน์ และคณะ, 2552)